Groningen
 
toen en nu..........

Z

Zuiderdiep (Suyderdiep of Suyderdaip)

Het dateert uit het begin van de 17e eeuw. Daarvoor even een kort brokje geschiedenis, dat we ontlenen aan de "Wandelingen door oud-Groningen" van mr. J.A.Feith. Hij vertelt dat door een uitbreiding van de stad naar het zuiden gedeelten van de oude stadsgracht binnen de vestingswerken kwamen te liggen. "Deze gedeelten gracht vormden geen geheel en waren dus op zichzelf staande, allengs dichtgroeiende poelen" Burgemeester en Raad van Groningen  vonden dat daar iets aan moest gebeuren en op 6 augustus 1614 besloot men die "poelen" opnieuw uit te graven en een wat frisser aanzien te geven. Bovendien bleek de wenselijkheid van een verbinding tussen de A en het Schuitendiep. Ook daartoe werd besloten . En dit betekende het ontstaan van het Zuiderdiep, dat dus niet een oude stadsgracht  maar eigenlijk een oud verbindingskanaal is/was. In het besluit van de burgemeesters en Raad van Groningen  van 1614 werd die verbinding het Kattendiep genoemd. Het huidige Zuiderdiep heette dus eerst in zijn geheel zo. Al vrij snel echter werd die naam alleen nog gebruikt voor het oostelijke gedeelte en noemde men het overige deel (dus van Oosterstraat tot de A) het Nieuwediep, een naam die nog weer later moest wijken voor het Zuiderdiep. Zo rond 1880 was het gedaan met de glorie van het Nieuwediep als vaarwater. Men besloot het kanaal te dempen. Het verbindingskanaal had alle functies overgenomen van het Zuiderdiep.