Groningen
 
toen en nu..........

U

Huize Tavenier

De weduwe van een rijke strokarton-fabrikant (Roelof Hooites)  liet dit woonhuis bouwen door de Groninger archtect A.Th. Van Elmp. Het is een van de mooiste Jugendstil panden van de stad. Ze betrok het pand in 1905, lang heeft ze er niet gewoond, ze kwam te overlijden in 1910. Familie van haar heeft het in 1948 van de hand gedaan aan het bestuur van het Diakonessenhuis. Zo kreeg de stad haar eerste kraamkliniek, vernoemd naar besturend zuster en kraamvouw Hendriene Geertruida Tavenier. In 1981 werd de kraamkliniek verplaatst naar het toenmalige ziekenhuisterrein aan de Ketwich Verschuurlaaan. Nu het Martiniziekenhuis aan de van Swietenlaan