Groningen
 
toen en nu..........

O

Oosterstraat

De Oosterstraat moet een van de oudste toegangswegen naar de stad zijn. De straat valt op door zijn breedte en forse oude bebouwing. In de Middeleeuwen en de eeuwen daarna woonden hier belangrijke families. Vanaf het einde van de vorige eeuw zijn veel van deze woonhuizen veranderd in winkels. Een aantal panden heeft zijn woonfunctie behouden.