Groningen
 
toen en nu..........

De Ommelanden 


De Ommelanden is in feite de oude naam voor de gebieden in de huidige Nederlandse provincie Groningen die buiten de stad Groningen liggen.

Tegenwoordige tijd
De naam Ommelanden wordt tegenwoordig nog wel gebruikt om de tegenstelling tussen stad en platteland aan te duiden, maar de precieze betekenis is voor de meeste inwoners verloren gegaan. Derhalve hebben de artikelen op deze pagina ook ‘Stad en Ommelanden’ meegekregen, terwijl de strekking echter meeromvattend is te noemen. De naam 'Ommelanden' is in de praktijk verdwenen: de provincie(naam) heeft die overgenomen. De namen van de verschillende deelgebieden zijn wel terug te vinden in namen van voetbalclubs, welzijnsinstellingen of radiostations. Ook de namen Ommelanderzeedijk (waarmee de zeedijk langs de Groningse Waddenkust wordt aangeduid) en Ommelanderwijk verwijzen naar het verleden. Maar het is vooral het wapen van de provincie Groningen dat laat zien dat deze provincie oorspronkelijk uit twee helften - Stad en Ommeland - is gevormd.